Privata hem

Ditt hem är en återspegling av dig själv

När din inredning är i balans når du en skönare känsla i ditt hem och ditt liv. Har du ordning i ditt hem eller finns det en del saker som egentligen inte skulle behöva finnas där? Ylva Maria Design har stor erfarenhet av feng shui, design och inredning och skapar vackra rum som ger fina resultat i ditt liv.

Hemmet är ofta en återspegling av vem du är och hur ditt liv ser ut. Vi hjälper dig finna den optimala energin i ditt hem och talar om för dig vad du bör förändra för att nå dit du vill. Det kan t ex handla om att du vill ha större framgång eller önskar större ekonomisk frihet. Vi använder oss av feng shuins redskap och tillsammans kommer vi fram till de bästa resultaten i din inredning med dina förutsättningar.

Vi påverkas mycket av vår omgivning och naturens olika element. Det gör också att naturen är den grunden i Ylva Maria Designs arbetssätt. Utifrån färger, former, kontraster och vilket energiflöde som finns i rummet kan vi få en mer harmonisk atmosfär att vistas i.

Läs mer om hur en konsultation går till!